Thursday, 26 June 2014

Nihayatul Alam (Berakhirnya Dunia Ini): No. 105-119 [14-06-14]105. Peperangan dengan Rom
106. Penaklukan Konstantin (Constantinople)
107. Harta pusaka tidak dibahagikan
108. Orang tidak menikmati harta rampasan perang
109. Manusia akan kembali menggunakan senjata dan tunggangan masa silam
110. Baitul Maqdis akan makmur
111. Madinah akan hancur, tiada penduduk dan pelawat
112. Madinah akan dibersihkan daripada orang-orang jahat
113. Mengalih gunung-gunung dari tempatnya
114. Muncul seorang lelaki dari qabilah Qahtan yang akan dipatuhi oleh manusia
115. Muncul seorang lelaki yg bernama Jah-Jah, seorang hamba yang telah merdeka beroleh kuasa
116. Haiwan-haiwan liar akan bercakap
117. Objek-objek yang tidak bernyawa akan bercakap
118. Hujung cemeti dan tali kasut akan bercakap
119. Peha manusia akan membawa berita keluarganya

No comments:

Post a Comment